Sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh-Truyền hình chất lượng cao K35, khoa Nghệ thuật Điện ảnh bảo vệ tốt nghiệp