TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên gia Úc TS. Janys Elizabeth Hayes sang giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu…
Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, được sự cho phép […]
Xem Thêm