TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội sang thăm và làm việc tại…
Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 3395/ QĐ-BVHTTDL ngày 07/9/2017, PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã sang thăm và làm việc tại Ba Lan theo Thư mời của Hiệp hội các nhà […]
Xem Thêm