Chuyên gia Úc TS. Janys Elizabeth Hayes sang giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ theo Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 18/8/2017, TS. Janys Elizabeth Hayes – chuyên gia Úc đã sang giảng dạy Kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35A, B của khoa Sân khấu.

Kết thúc khóa học, ngày 17/11/2017, TS. Janys Elizabeth Hayes đã hướng dẫn sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35AB thực hiện buổi báo cáo khóa học.

Một số hình ảnh trong thời gian TS. Janys Elizabeth Hayes giảng dạy tại trường:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

TS. Janys Elizabeth Hayes giảng dạy Kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Anh 7

Buổi báo cáo cuối khóa học của TS. Janys Elizabeth Hayes giảng dạy cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K35A, B

Anh 8

Anh 9

TS. Janys Elizabeth Hayes tham dự buổi thi hết học phần Múa dân tộc Việt Nam do ThS. Nguyễn Thị Kim Anh – Phó trưởng khoa Sân khấu hướng dẫn

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến – Vũ Minh Hiếu