Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017

Ngày 13,14/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2017 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Hội nghị đã tiến hành chia nhóm thảo luận theo Công đoàn các bộ phận để bình xét thi đua các Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận nhiệm kỳ 2018 – 2023; thống nhất danh sách các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó đã được bầu từ Tổ Công đoàn. Hội nghị cũng đã tiến hành xin ý kiến cán bộ công đoàn vào Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 của từng công đoàn bộ phận cũng như thống nhất kế hoạch nghỉ mát hè 2017.

Cuối hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã phổ biến tới các cán bộ công đoàn kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Anh 1

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Anh 2

Anh 3

Anh 4

Anh 5

Anh 6

Thảo luận nhóm theo từng Công đoàn bộ phận

Anh 7

Anh 8

Tổ chức tham quan quần thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bài: Ngọc Anh

Ảnh: Hoàng Văn Đông

(Sinh viên lớp Nhiếp ảnh K34)