Chuyên gia Singapore: Tiến sĩ Chua Soo Pong giảng dạy cho sinh viên khoa Múa- trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội