Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Hải

Nghiên cứu sinh: Trần Văn hải

Tên đề tài: Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu – Mã số: 9 21 02 21

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Duy Khuê

Cơ sở đào tạo: Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội

Chi tiết xem tại đây: TTLATS_NCS TRAN VAN HAI