Thông báo gia hạn nộp điểm Văn, Toán – Kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2019