Thông báo tuyển sinh đạo diễn quay phim ngắn hạn khóa 1 năm 2020