Giảng viên và Sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội dành 1 phút mặc niệm, tri ân tới 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại Rào Trăng 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.