Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hiền

Vào hồi 14h30 ngày 25/12/2020, Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ phận Sau  đại học, Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh: NCS Nguyễn Thị Thu Hiền. Với đề tài: Sự phát triển của thi pháp kịch nói Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu. Mã số: 9 21 02 21, do PGS. Nguyễn Tất Thắng hướng dẫn.

Kết quả nghiên cứu đã giải quyết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của Nghệ thuật sân khấu trong giới hạn: Sự phát triển của thi pháp kịch nói Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá, phân tích của ba vị phản biện khoa học, nghe ủy viên thư ký tổng hợp những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học trong và ngoài Hội đồng về nội dung luận án, NCS Nguyễn Thị Thu Hiền đã trả lời câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng.

Kết quả 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu tán thành công nhận học vị Tiến sĩ Nghệ thuật cho NCS Nguyễn Thị Thu Hiền./.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ: