Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến Đại học chính quy năm 2021 – Ngành/Chuyên ngành: Đạo diễn sự kiện lễ hội và Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu

  • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI TRỰC TUYẾN:

TT

Ngày thi Thời gian Ngành/chuyên ngành Phòng chấm thi của BGK

Phòng zalo

1

Ngày 25/8/2021

Sáng từ 8h – 12h00 (240’) Đạo diễn sự kiện lễ hội Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/mhnxqs236
Sáng từ 8h – 11h00 (180’) Đạo diễn âm thanh ASSK Phòng A1.201 https://zalo.me/g/ltqfby244
Chiều từ 13h30 – 17h00 Đạo diễn sự kiện lễ hội Phòng chiếu phim tầng 5, nhà A1 https://zalo.me/g/mhnxqs236
Chiều từ 13h30 – 17h00 Đạo diễn âm thanh ASSK Phòng A1.201 https://zalo.me/g/ltqfby244