Bản tin: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11