Phó Hiệu trưởng Phạm Đắc Thi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường