Sinh viên Khoa Nhiếp ảnh hào hứng với những chia sẻ về Xây dựng thương hiệu cá nhân