Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 13/7/2022 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 23/8/2022 và tổ chức Hội nghị “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trong toàn Đảng bộ Trường vào ngày 08/9/2022 tại Nhà hát A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

​ Đảng ủy Trường đã mời PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương là báo cáo viên của Hội nghị. Báo cáo viên đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm được những nội dung cơ bản Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông – nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm Báo cáo viên Hội nghị
Trong quá trình giới thiệu, báo cáo viên đã lồng ghép một số vấn đề để đảng viên của Đảng bộ nắm được một số nội dung về tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước trong thời gian gần đây
PGS.TS. NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từ đó cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động để tổ chức thực hiện, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong từng nội dung của Nghị quyết”.

TS Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

Kết thúc Hội nghị, TS Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định lại tầm quan trọng cũng như quán triệt các cấp ủy xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng, đồng thời đề nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể chi bộ, đơn vị vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Bài: Lê Thanh Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh