Chuyên gia Áo: Marie-Therese Handle-Pfeiffer giảng dạy cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2294/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2022, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp chuyên gia Marie-Therese Handle-Pfeiffer do Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Vienna, Áo cử sang giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu về kịch bản “Macbeth” của William Shakespears.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Macbeth” do ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học ASEAN và Châu Âu) tài trợ, đã được Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Vienna lên kết hoạch từ năm 2020.

Một số hình ảnh trong thời gian chuyên gia Marie-Therese Handle-Pfeiffer làm việc tại Trường:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Hoàng Duy Linh