Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên năm học 2022 – 2023 giữa khóa và cuối khóa học

Thực hiện công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 – 2023, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân năm học 2022-2023”, Chương trình giữa khóa và cuối khóa từ ngày 21-24/11/2022 tại Nhà hát Tài năng trẻ.

Chương trình giữa khóa dành cho đối tượng là sinh viên K40, K41 triển khai các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí; Trang bị cách phòng chống tệ nạn xã hội; Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm;Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV.

Chương trình cuối khóa dành cho đối tượng là sinh viên K39, tập trung vào các chuyên đề: Gặp gỡ, giao lưu với các nhà tuyển dụng; Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV; Học tập nội dung các bộ luật; Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam…

Trong suốt quá trình học tập tuần sinh hoạt công dân, hầu hết sinh viên tham gia học tập đúng giờ, thái độ nghiêm túc, hoàn thành đầy đủ các bài tập và các yêu cầu khác của nhà trường đối với sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân.

Một số hình ảnh trong Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên:

Các giảng viên, khách mời phát biểu, trao đổi

Các giảng viên, khách mời phát biểu, trao đổi

Bài: Lương Ngọc Thúy

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh