Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội làm việc với Chi bộ Cán bộ về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ