CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

Thời gian: 09h00 ngày 22/09/2023

Địa điểm: Nhà hát Tài năng trẻ. Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Đại chỉ: Khu văn hóa nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội