Giảng viên Đại học Wollongong, Australia giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn và Quay phim, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2050/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2023, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp TS. Aaron Leigh Burton – giảng viên Đại học Wollongong, Australia sang giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh và Quay phim Điện ảnh K40, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh.

Trong thời gian từ ngày 25/9 đến 29/9/2023, TS. Aaron Leigh Burton đã giảng dạy, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên về Phim tài liệu.

Một số hình ảnh của chuyên gia Australia làm việc tại Trường:

 

TS. Aaron Leigh Burton giảng dạy trên lớp