Giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo giảng dạy cho sinh viên Diễn viên Kịch – Điện ảnh

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2827/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2023, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp GS. Beverly Blankenship – giảng viên Viện Âm nhạc, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Viên, Cộng hòa Áo sang giảng dạy kỹ thuật biểu diễn, hướng dẫn sinh viên tài năng chuyên ngành diễn viên Kịch – Điện ảnh một số trích đoạn trong vở kịch “All my sons” (Tất cả là con tôi) của tác giả Arthur Miller.

Sau đây là một số hình ảnh của sinh viên lớp Diễn viên Kịch – Điện ảnh K41 thể hiện: