Nhà điều hành Hiệp hội ASBL Cine-Loisir giao lưu trao đổi với sinh viên Quay phim điện ảnh, Khoa Điện ảnh

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3581/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2023, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp ông André Ceuterick đến trao đổi về làm phim điện ảnh cho sinh viên lớp Quay phim Điện ảnh K40 và K41, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh.

André Ceuterick là Nhà điều hành Hiệp hội ASBL Cine-Loisir, nhà giám tuyển phim, tuyển chọn các phim được giới thiệu trong khuôn khổ Liên hoan phim tình yêu Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, sự kiện thường niên do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tổ chức.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi trao đổi: