LỄ RA QUÂN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 3651/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2861/-BQP ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-TTQPAN ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; Kế hoạch học tập năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Sáng này 24 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức lễ ra quân Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) cho 363 sinh viên khóa K43 và sinh viên học ghép các khoá K40, 41, 42.

Đến dự và chỉ đạo lễ ra quân GDQP&AN năm 2024 có: PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo GDQP&AN năm 2024; TS. Phạm Đắc Thi – Phó Bí thư Đảng uỷ – Phó Hiệu trưởng; TS. Bùi Như Lai – Phó Hiệu trưởng nhà trường – Phó trưởng Ban Chỉ đạo; TS. Lại Thị Thanh Bình – Trưởng khoa Kiến thức cơ bản – Trưởng ban điều hành Giáo dục Quốc phòng An ninh; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa và 363 sinh viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng Ban Chỉ đạo GDQP&AN năm 2024 đã nhấn mạnh: “Giáo dục Quốc phòng – An ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc học tập và rèn luyện GDQP&AN không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của thanh niên, của sinh viên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, từ đó góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân – An ninh nhân dân. Chúc các em tiếp tục phát huy truyền thống sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh”.

Đáp lại lời căn dặn của Thầy, hơn 300 sinh viên thể hiện sự sẵn sàng, quyết tâm học tập và rèn luyện GDQP&AN, xứng đáng là sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Ngay sau buổi lễ, 363 sinh viên đã được lãnh đạo khoa Kiến thức cơ bản và khoa chuyên môn trực tiếp đưa lên đường học tập trung GDQP&AN tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (từ ngày 24 tháng 6 năm 2024 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024). 10 sáng cùng ngày, thủ tục đưa đón và bàn giao sinh viên K43 và sinh viên học ghép các khoá K40, 41, 42 của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tại Trung tâm  GDQP&AN thuộc Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã diễn ra an toàn, bài bản theo đúng quy định.

Một số hình ảnh trong lễ ra quân Giáo dục Quốc phòng & An ninh năm 2024

PGS.TS.NGND Nguyễn Đình Thi – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường Trưởng Ban Chỉ đạo GDQP&AN năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Hội trường buổi lễ
Sinh viên lên đường học tập trung GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN Trường đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Bài: Lại Thị Thanh Bình

Ảnh: Đinh Hải Phong