TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội lập thành tích chào mừng Ngày…
Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy được thể hiện rõ nét nhất trong ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam – Ngày 20 tháng 11. Ngày 20/11, không chỉ là dịp để các thế hệ học […]
Xem Thêm