TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023 – 2024, Chương trình giữa khóa học và cuối khóa…
Thực hiện công văn số 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024, Ban Giám hiệu trường Đại học Sân khấu – […]
Xem Thêm