TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chức năng: Tham mưu giúp Ban giám hiệutrong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của trường đúng với các quy định của Nhà nước. Nhiệm vụ: 2.1. Công tác khảo thí – Tham mưu, giúp Ban giám hiệusoạn thảo các văn bản về […]
Xem Thêm
admin
15/01/2020

Bộ phận Tài vụ