TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên gia Singapore hướng dẫn sinh viên khoa Kịch hát dân tộc dựng vở diễn
Chuyên gia Singapore hướng dẫn sinh viên khoa Kịch hát dân tộc dựng vở diễn   Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, […]
Xem Thêm