TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Ban Giám hiệu Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đón tiếp Giám đốc nghệ…
             Qua trao đổi, Đại học Brigham Young (BYU), Hoa Kỳ đã giới thiệu ông Troy Streeter – Giám đốc nghệ thuật Đoàn múa dân gian quốc tế sang thăm Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đồng thời trao đổi với Ban giám hiệu và lãnh đạo khoa Múa […]
Xem Thêm