TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên gia Áo: GS. Beverly Blankenship giảng dạy về Kỹ thuật biểu diễn cho sinh viên lớp Diễn…
Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới khác nhau, Trường Đại học Sân […]
Xem Thêm