TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đạo diễn Đức: Heinz Hermanns sang trao đổi, thảo luận, hướng dẫn  sinh viên Khoa Nghệ thuật Điện…
  Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Goethe tại Hà Nội và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đạo diễn người Đức Heinz Harmanns – Giám đốc Liên hoan phim ngắn Interfilm Berlin đã đến Trường phối hợp tổ chức trao đổi, thảo luận và hướng dẫn làm […]
Xem Thêm