TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự trực tuyến Hội thảo đào tạo…
Theo kế hoạch của ATEC (Trung tâm đào tạo Sân khấu Châu Á), Hội thảo đào tạo Sân khấu Thế giới lần thứ V sẽ được tổ chức từ ngày 18/5/2021 đến ngày 19/5/2021. Do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn thế giới; để duy trì việc trao đổi về đào […]
Xem Thêm