TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Bộ phận hợp tác quốc tế
I. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Nguyễn Hồng Sơn ThS tiếng Anh P.Trưởng phòng, Giảng viên 2. Trần Thị Vân Ánh Cử nhân tiếng Anh + Thạc sĩ Lý luận dạy học tiếng Anh Giảng […]
Xem Thêm