TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Biên đạo múa
Tên ngành đào tạo : Biên đạo múa Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Choreography Mã ngành : 52210243 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo : Chính quy   BIÊN ĐẠO MÚA Bạn đã học múa, muốn trở thành biên đạo múa, muốn có thể tự dàn dựng các […]
Xem Thêm