Khai giảng khoa học dựng phim và âm thanh

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Dự án số 08 về “Hỗ trợ đào tạo các nghề nghe – nhìn” thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam và Wallonie – Bruxelles do Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Vương Quốc Bỉ) tài trợ.

Tới dự lễ khai giảng khóa học có sự hiện diện của PGS.TS Vũ Ngọc Thanh – Phó hiệu trưởng nhà trường; Ths Nguyễn Thị Thanh Quế – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đối ngoại; Ths Lưu Duy Hùng – Giám đốc Xưởng phim Thực nghiệm. Trong khóa học này, trường INSAS (Bỉ) sẽ cử 03 chuyên gia: GS. Rogier Van Eck, GS. Rob Rombout và GS Thomas Gastinel sang giảng dạy cho 9 cán bộ, giảng viên trẻ của nhà trường cùng với 2 học viên là cán bộ của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương.

Khóa học bắt đầu từ ngày 10/11/2014 do GS. Rogier Van Eck giảng dạy về lịch sử dựng phim.

Một số hình ảnh của GS. Rogier Van Eck tại lễ khai giảng và trong lớp học:

2

3

Nguyễn Hồng Sơn