Chuyên gia Singapore giảng dạy về nghệ thuật sân khấu châu Á tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Từ 22 – 26/12/2014, GS. Chua Soo Pong – cố vấn cao cấp Đại học SIM, Giám đốc sáng lập Viện kịch hát Trung Quốc, Singapore đã sang giảng dạy về nghệ thuật sân khấu châu Á cho nghiên cứu sinh (khoa Sau đại học) của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Trong thời gian làm việc tại trường, GS. Chua Soo Pong cũng tham gia thảo luận, trao đổi với Ban Giám hiệu và các khoa, phòng chức năng của Trường về khả năng hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

Hoạt động hợp tác đào tạo lần này nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới.

Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến