Đoàn Trường Điện ảnh – Truyền hình (Đại học nghệ thuật quốc gia Tainan, Đài Loan) sang thăm và làm việc tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Để thống nhất ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo giữa hai trường, đoàn Trường Điện ảnh – Truyền hình, Đại học Nghệ thuật Quốc Gia Tainan, Đài Loan đã sang thăm và làm việc tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Ngày 28/12/2014, PGS.TS Nguyễn Đình Thi thay mặt Ban giám hiệu nhà trường tiếp đón và làm việc cùng ông Tony Tsai – Phụ trách Hợp tác Quốc tế Trường Điện ảnh – Truyền hình; ông Wuo, Young-Ie – Đạo diễn và ông Chao Cheng Pan – Đạo diễn, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Tainan, Đài Loan.

Qua trao đổi, hai bên đã thống nhất tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo giữa hai trường, căn cứ trên Bản ghi nhớ đã được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian dự kiến ký Bản ghi nhớ là tháng 7/2015 tại Trường Điện ảnh – Truyền hình, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Tainan, Đài Loan.

Nguyễn Hồng Sơn