Nghệ sĩ, đạo diễn ánh sáng Margie Medlin sang giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng

Ngày 25/9/2015, qua giới thiệu của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh Ánh sáng (Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội) đã tiếp đón nghệ sĩ, đạo diễn ánh sáng Margie Medlin sang thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng ánh sáng với sinh viên của trung tâm.

1

Buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với đạo diễn Margie Medlin không chỉ góp phần thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa văn hóa Australia và Việt Nam, mà còn là cơ hội để sinh viên của nhà trường được giao lưu, mở rộng hiểu biết về lĩnh vực âm thanh – ánh sáng và có thêm những góc nhìn mới cho chuyên ngành mà mình đang theo học.


Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Trần Nhân Quyền