GS. Tang Peilin giảng dạy cho sinh viên khoa Truyền hình và học viên cao học K12 về Lịch sử phim truyền hình Trung Quốc

Để tiếp tục mở rộng giao lưu, phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo, từ ngày 12 đến 16/10/2015, GS. Tang Peilin – giảng viên Trường Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình (TFT) thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) đã sang giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học của Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Sinh viên lớp Đạo diễn Truyền hình K35, Biên tập Truyền hình K35A, B (khoa Truyền hình), học viên cao học K12 chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu và chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình của trường đã được GS. Tang Peilin chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích, thú vị về lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Một số hình ảnh trong thời gian GS. Tang Peilin làm việc tại trường:

1

3GS. Tang Peilin tại lớp học

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Sơn – Cao Mạnh Tiến