Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2015 xét điểm trúng tuyển các ngành nghệ thuật khối S (30/10/2015)

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2015

xét điểm trúng tuyển các ngành nghệ thuật khối S

 

  1. Thời gian, địa điểm:
  2. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 28/10/2015
  3. Địa điểm: Phòng họp A2.102, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội
  4. Thành phần:
  5. Chủ toạ: Ông Trần Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
  6. Thư ký: Ông Hoàng Trần Doãn – Trưởng Ban Thư ký tuyển sinh
  7. Các uỷ viên Hội đồng tuyển sinh

III. Nội dung:

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2015 của các thí sinh dự thi, Hội đồng đã thống nhất 100% ý kiến đồng ý với điểm trúng tuyển và số lượng thí sinh trúng tuyển như sau:

TT

Ngành / Chuyên ngành

Điểm trúng tuyển

Số lượng

thí sinh

trúng tuyển

Chuyên môn

Tổng điểm

làm tròn

1

Quay phim điện ảnh – truyền hình

12.50

14.00

20

2

Đạo diễn điện ảnh – truyền hình

11.50

13.50

26

3

Đạo diễn điện ảnh – truyền hình (Văn bằng 2)

13.00

13.00

22

 

Tổng cộng:

 

 

68

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2015