Khoa Sau đại học tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 11, 12

Ngày 11/01/2017, khoa Sau đại học tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 28 học viên K11 (12 học viên chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu; 16 học viên chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình) và 30 học viên K12 (12 học viên chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu; 18 học viên chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình).

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Anh 1

Anh 2

Anh 3

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng

Anh 4

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Anh 6

Anh 7

Anh 8

Anh 9

Anh 10

Anh 11

Anh 12

Anh 13

Ngọc Anh – Cao Mạnh Tiến