Cán bộ, Đảng viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 18/9/2017, thực hiện theo kế hoạch số 29/KH-ĐUSKĐAHN ngày 13/9/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, toàn thể các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của trường đã tham dự Hội nghị học tập quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Nhà hát thể nghiệm A3.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên thông qua việc quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội; trang bị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư và lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước và thành phố; từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp với công tác giảng dạy và học tập.

Anh 1

Đồng chí Nguyễn Đức Dự – Báo cáo viên TW, nguyên chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dự – Báo cáo viên Trung ương, nguyên chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Ảnh 3

Anh 2

ThS. NSƯT Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Cuối Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy đã thay mặt Đảng ủy nhà trường phát biểu, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết vào trong cuộc sống và công tác giảng dạy, học tập; đồng thời yêu cầu toàn bộ đảng viên trong toàn trường viết bài thu hoạch để báo cáo lên Đảng ủy cấp trên.

Bài: Ngọc Anh

Ảnh: Cao Mạnh Tiến