Giảng viên Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 425/QĐ-BVHTTDL ngày 12/02/2018, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác đào với Trường INSAS, Vương Quốc Bỉ trong khuôn khổ Hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie Bruxelles, do Phái đoàn Wallonie Bruxelles, Vương Quốc Bỉ tài trợ. Trong học kỳ II năm học 2017 – 2018, Trường INSAS đã cử 03 giảng viên: GS. Robert Rombout, Rogier Van Eck và Jean Jacques Quinet sang giảng dạy cho sinh viên.

Theo kế hoạch đào tạo thống nhất giữa hai trường, GS. Robert Rombout đã hướng dẫn sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh quay bài tập tiền tốt nghiệp tại Nam Định từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2018. Sau đó, GS. Robert Rombout đã trao đổi, hướng dẫn sinh viên chuẩn bị cho quá trình hậu kỳ. Từ ngày 31/3 đến ngày 13/4/2018, GS. Rogier Van Eck tiếp tục lên lớp với học phần phân tích phim và dựng phim cho bài quay tiền tốt nghiệp của sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình chất lượng cao. Từ ngày 10/4 đến ngày 21/4/2018, GS. Jean Jacques Quinet giảng dạy và hướng dẫn sinh viên dựng âm thanh cũng như hòa âm cho bài tập.

Một số hình ảnh trong thời gian 03 giảng viên trường INSAS giảng dạy cho sinh viên của trường:

1

GS. Robert Rombout hướng dẫn sinh viên quay bài tập tại Nam Định

2

GS. Rogier Van Eck và Robert Rombout trao đổi, phân tích phim với sinh viên

3

4

GS. Rogier Van Eck hướng dẫn sinh viên dựng phim

5

GS. Jean Jacques Quinet hướng dẫn sinh viên dựng âm thanh và hòa âm

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp