Đoàn sinh viên đi học tập tại Hoa kỳ theo Đề án 1437 năm 2018

Được sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các Quyết định số: 2827/QĐ-BVHTTDL, 2828/QĐ-BVHTTDL, 2829/QĐ-BVHTTDL ngày 02/8/2018 về việc cử ứng viên đi học đại học lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án phê duyệt kèm theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ (gọi tắt là Đề án 1437 năm 2018) tại Hoa Kỳ; bao gồm:

  1. Vũ Minh Hiếu – sinh viên lớp Công nghệ Dựng phim K37, Khoa Kỹ thuật, Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình
  2. Nguyễn Bảo Long – sinh viên lớp Nhiếp ảnh báo chí K36, Khoa Nhiếp ảnh
  3. Nguyễn An Nhật Mai – sinh viên lớp Biên tập Truyền hình K37, Khoa Truyền hình

Ngoài 03 sinh viên của Trường, trong đoàn còn có 02 sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 01 ứng viên tự do.

Thời gian học tập của sinh viên là từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2022.

Ngày 22/8/2018, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã gặp gỡ, chúc mừng, giao nhiệm vụ và trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 06 sinh viên trong đoàn.

Buổi gặp gỡ còn có sự tham dự của lãnh đạo Vụ Đào tạo, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và phụ huynh sinh viên đi học tại Hoa Kỳ.

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ, trao Quyết định của lãnh đạo Bộ:

1

2

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu chỉ đạo

3

Đại diện sinh viên phát biểu, cam kết với Lãnh đạo Bộ

4

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trao Quyết định của Bộ cho sinh viên

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Phạm Việt Hà