BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)

 TT

Họ và tên

Bằng cấp chuyên môn

Chức vụ, chức danh

   1.

Hoàng Dạ Vũ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Chủ tịch (Phó Viện trưởng Viện Sân khấu – Điện ảnh)

   2.

Phạm Văn Cường Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Phó Chủ tịch (Phó phòng Hành chính, Tổng hợp)

   3.

Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NT Sân khấu Ủy viên BTV (Phó Giám đốc Trung tâm thực hành)

   4.

Trần Thị Lan Cử nhân kế toán Ủy viên BCH (Kế toán viên phòng Tài vụ)

   5.

Nguyễn Hoài Thanh Thạc sĩ NT Sân khấu Ủy viên BCH (Phó trưởng khoa Sân khấu)

   6.

Chu Tiến Dũng Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Ủy viên BCH, Giảng viên khoa NT Điện ảnh

   7.

Nguyễn Thị Huyền Nga Thạc sĩ Nghệ thuật Sân khấu Ủy viên BCH, Giảng viên Trung tâm thực hành

   8.

Trần Phương Dung Thạc sĩ  LL&PPGDTA Ủy viên BCH, Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

   9.

Vũ Thanh Hùng Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Ủy viên BCH, Giảng viên khoa Thiết kế Mỹ thuật