TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Nhà biên kịch Heinrich Hadding giảng dạy lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên kịch điện ảnh…
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ biên kịch điện ảnh cho những người làm phim và sinh viên điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội mời chuyên gia Đức: Nhà biên kịch Heinrich Hadding sang hướng dẫn […]
Xem Thêm