TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Nghệ sĩ Rối Jose Navarro sang thăm và giao lưu với sinh viên chuyên ngành Rối (khoa Kịch…
  Nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa văn hóa Peru và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực múa Rối, qua trao đổi, nghệ sĩ Rối người Peru – Jose Navarro đã sang thăm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với sinh […]
Xem Thêm