TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI (NHIỆM KỲ 2017 – 2022)  TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1. […]
Xem Thêm