TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH
  DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1 Đinh Quang Trung Tiến sĩ nghệ thuật Viện trưởng, PGS.TS.GVCC 2 Lương Thi Hoàng Thi Thạc sĩ NT Sân khấu Phó Viện trưởng, Giảng viên 3 Hoàng Dạ Vũ […]
Xem Thêm