TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,  Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội công khai những […]
Xem Thêm