Chuyên gia Bỉ tham gia giảng dạy khóa học về làm phim tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Được sự phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tiếp tục thực hiện Dự án số 08 về “Hỗ trợ đào tạo các nghề nghe – nhìn”. Dự án thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam và Wallonie – Bruxelles do Phái đoàn Wallonie Bruxelles (Vương Quốc Bỉ) tài trợ.

Trong khóa học này, trường INSAS (Bỉ) đã cử 4 chuyên gia: GS Rogier Van Eck, GS Rob Rombout, GS Thomas Gastinel và GS Laurent Gross sang giảng dạy cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường cùng với 02 học viên là cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Khóa học chính thức bắt đầu vào ngày 24/3. Trong tuần học đầu tiên, GS Rogier Van Eck sẽ tiến hành giảng dạy về dựng phim cho các học viên.

Nguyễn Hồng Sơn