TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đối với sinh viên K43
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI SINH VIÊN K43 Thời gian: Từ 7h00 đến 11h30 ngày 23/9/2023 (Thứ Bảy) Cụ thể: – Sinh viên các khoa có mặt lúc 7h00: + Kịch hát dân tộc + Truyền hình + Múa + Thiết kế mỹ thuật – Sinh viên các khoa có mặt lúc 8h30: + […]
Xem Thêm