TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham gia Liên hoan Sân khấu các Trường…
Theo Quyết định số 1219/QĐ-BVHTTDL ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL), Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là đại diện của Việt Nam tham dự Liên hoan Sân khấu các Trường Sân khấu châu Á lần thứ VII  của ATEC theo Thư mời […]
Xem Thêm